{“top”:null,”right”:null,”bottom”:”-130″,”left”:null,”unit”:”px”}


Jak pomagam


Konsultacje psychologiczne
W celu rozpoznania problemu i podjęcia decyzji o ewentualnej pracy terapeutycznej. Czas trwania konsultacji to 50 minut.
36


Psychoterapia indywidualna
Systematyczne spotkania z terapeutą, oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Wspólna praca w celu uzyskania jak najlepszego zrozumienia istoty swoich problemów, oraz odkrycia zasobów do radzenia sobie z trudnościami. Sesje odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 50 minut.
36


Psychoterapia przez Skype
Konsultacje oraz sesje terapii indywidualnej mogą odbywać się on-line za pomocą komunikatora Skype. Jest to forma pomocy skierowana do tych osób, które z różnych powodów nie są w stanie dotrzeć osobiście do gabinetu specjalisty.
36


Terapia małżeństw i par
Wspólne spotkania partnerów z terapeutą mogą pomóc opanować emocje związane z konfliktem, dając przestrzeń na zrozumienie jego przyczyn i przywrócenie efektywnej komunikacji w związku. Terapia może być drogą do przezwyciężenia kryzysu oraz lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz partnera. Sesje odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie i trwają 90 minut.
36


Systemowa terapia rodzin
Sesje rodzinne mają na celu zidentyfikowanie wzajemnych oddziaływań członków rodziny i ich wpływu na zaistniały problem. Służą również identyfikacji zasobów, które posiada w sobie każda rodzina, a które mogą pomóc w przezwyciężeniu zaistniałej trudności. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu i trwają 90 minut.
36