Psychoterapia indywidualna

Systematyczne spotkania z terapeutą, oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Współpraca w celu uzyskania jak najlepszego zrozumienia istoty swoich problemów, oraz odkrycia zasobów do radzenia sobie z trudnościami. Rozpoczęcie terapii zawsze poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym.

Sesje odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Konsultacje oraz sesje terapii indywidualnej mogą odbywać się on-line za pomocą komunikatora Skype. Jest to forma pomocy skierowana do tych osób, które z różnych powodów nie są w stanie dotrzeć osobiście do gabinetu specjalisty.

Umów wizytęTerapia par

Wspólne spotkania partnerów z terapeutą mogą pomóc opanować emocje związane z konfliktem, dając przestrzeń na zrozumienie jego przyczyn i przywrócenie efektywnej komunikacji w związku. Terapia może być drogą do przezwyciężenia kryzysu oraz lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz partne

Sesje odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie i trwają 90 minut.


“Każda para składa się z trzech następujących elementów: ty, ja i my…
Zauważyłam, że miłość ma szansę rozwijać się w pełni tylko w takich związkach,
w których jest dosyć przestrzeni dla każdego z tych trzech elementów,
a żaden z nich nie dominuje nad pozostałymi”
Virginia Satir

Umów wizytęTerapia rodzinna

Jest to forma pomocy psychologicznej, w której udział biorą zarówno rodzice, jak i dzieci. Możliwy jest też udział innych bliskich mieszkających pod jednym dachem. Sesje rodzinne mają na celu pokazanie wzajemnych oddziaływań członków rodziny i ich wpływu na zaistniały problem, są szansą aby na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie. Służą również identyfikacji zasobów, które posiada w sobie każda rodzina, a które mogą pomóc w przezwyciężeniu zaistniałej trudności.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu i trwają 90 minut.

Umów wizytęTerapia traumy

Terapia indywidualna w oparciu o EMDR (odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych). Jest to skuteczna interaktywne podejście psychoterapeutyczne stosowane w celu obniżenia poziomu stresu psychologicznego oraz w leczeniu skutków przeżytej traumy, takich jak PTSD. EMDR jest również z powodzeniem stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych. Częstość spotkań ustalana jest indywidualnie, w zależności od złożoności problemu i potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc.

Sesje zazwyczaj trwają standardowo 50 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przedłużone.

Umów wizytęKonsultacje wychowawcze

Spotkania przeznaczone dla rodziców, którzy są zaniepokojeni jakimś aspektem funkcjonowania swojego dziecka. Rozmowa ukierunkowana na rozpoznania problemu i podjęcia decyzji o ewentualnej pracy terapeutycznej.

Czas trwania konsultacji to 50 minut.


„Słyszałam kiedyś, jak słynny rzeźbiarz powiedział, że czeka na to, aby ujrzeć, co kryje w sobie kamień, nie chce mu bowiem narzucać swoich pomysłów.
Prowadzenie przez życie dorastających młodych ludzi jest czymś bardzo podobnym.”
Virgina Satir

Umówi wizytęWarsztaty

Obecnie współprowadzę warsztat rozwojowy 'Genogram Artystyczny’, którego celem jest zobaczenie siebie i swojego miejsca w przestrzeni rodziny pochodzenia.

Narysowanie genogramu - mapy relacji w rodzinie - może stać się inspirującym wstępem do poszukiwania mocnych stron i zasobów pochodzących z Twojej rodziny pochodzenia, jak również do wydobycia ograniczających wzorców i przekazów powielanych przez kolejne pokolenia.

W swobodnej atmosferze tworzymy, kreatywnie przetworzymy i omawiamy genogramy.

Warsztat wzbogacony jest techniką arteterapeutycznego kolażu. Dzięki synergii metod i zaangażowaniu grupy daje przestrzeń do introspekcji, twórczej zabawy, a na koniec do wielobarwnych i wielowymiarowych interpretacji.

Zarezerwuj miejsceKrąg kobiet

Regularne spotkania w kręgu dla kobiet, dające bezpieczną przestrzeń rozwoju, wzrostu i głębokiej przemiany. Krąg zwoływany jest w wybrane piątki o 18:30 i trwa 3 godziny. Daty kolejnych spotkań ustalane są z uczestniczkami kręgu.


Tak o Kręgach pisze Tanna Jakubowicz Mount:

„Kręgi kobiet są po to, żeby stworzyć kobietom bezpieczną przestrzeń, w której mogą wyrazić wszystko, co im leży na sercu. Otrzymać uwagę, empatię, współczucie, zrozumienie, odzwierciedlenie, uzdrowienie, wzmocnienie, wsparcie i inspirację do działania. Naczelną zasadą kręgu jest prawda. Ego zostaje wyautowane, bo tu celem nie jest, żeby komuś zaimponować czy wywrzeć wrażenie. W kręgu chodzi o to, żeby naprawdę dzielić się sobą.”

Zarezerwuj miejsce